Det Unikke Tilbud

Hvad er Det Unikke Tilbud?

Tilbudet handler om, at give flere børn muligheden for en bedre skolegang. Børnene kan komme fra mange forskellige baggrunde, men fælles for dem alle er, at deres motoriske-, muskulære-, og/eller sociale egenskaber er udfordrede. Har et barn indskrænket fysik og kondition, går det ud over dets koncentrationsevne og udholdenhed, som er to afgørende faktorer for, at et barn kan klare 6+ timers skolegang hver dag.

 

Derfor ser vi det som en forudsætning, at børnenes muskulære tilstand går forud for deres evne til eksempelvis at modtage faglig læring og opbygge gode sociale relationer mm. Det er barnets "energidepoter", der har stor betydning for, hvor meget eller lidt barnet kan rumme.

 

Hesteassisteret læring

Der er væsentlige grunde til, at vi har mulighed for at arbejde så koncentreret med børn, der ellers har det svært med udfordringer og nye ting generelt: Grundteorien bag tilbudet findes i det, der kaldes for Equine-assisted Learning eller det vi på dansk kalder heste-assisteret læring. Hesteassisteret læring bruges i mange forskellige kontekster verden over, og den individuelle metode veksler fra arbejde med hest fra jord, -fra ryg, kombineret og så med et hav af forskellige øvelser.

 

Fælles for alle metoder er, at de drager fordele af hestes exceptionelle gode evner til at fornemme adfærd og reagere på det. Således får børnene erfaringer med social kodning, hvor de lærer at reagere hensigtmæssigt ift. hesten. Disse erfaringer tager de med sig, og bruger dem til bedre at forstå deres egen adfærd, og andres.

 

Arbejdet med hestene styrker børnenes selvtillid i takt med at de kan arbejde mere selvstændigt. Det er en stor sejr selv at kunne rense hove, trække hesten, komme op på den, lære at trave osv. Børnene hjælpes i det omfang, der sikrer udvikling - uden at opgaverne overmander dem. Derfor er hver gang en succes, og det får børnenes motivation til at vokse drastisk. Samme metode bruges i den skolefaglige undervisning, hvilket gør, at børnene oparbejder evnen til at holde fokus.

Det Unikke Tilbud Askov Ridecenter
Det Unikke Tilbud Askov Ridecenter

Træningen er en naturlig del af arbejdet med hestene

I arbejdet med hestene, trænes børnenes fysiske egenskaber og styrke helt naturligt. Som det fremgår af ovestående video, er selve arbejdet med at få rengjort og opsadlet/afsadlet hestene træning i sig selv; børnene skal gnubbe skidt af hesten, holde dens ben mens de renser hovene, bære sadlerne, sadle hestene op og af, samt feje gulv m.m.

 

Når børnene kommer op på hestene, er den muskulære styrkelse af børnenes muskelkorset konstant. Børnenes første ture på hestene kan sammenlignes med at balancere på en uvant og ustabil flade; Bækkenbundsmuskler, dybe rygmuskler, tværgående- og skrå mavemuskler og mellemgulv aktiveres hele tiden, for at holde børnene lige på hesten. Hestens naturlige bevægelser kræver meget af børnene, men pga. deres samtidige store ønske om at ride flot og selvstændigt, tager børnene kampen op. Resultatet kommer hurtigt, og kort tid efter, at et barn er startet på tilbuddet, er de, muskulært set, kvantespring fra, hvor de var, da de startede.

 

I en typisk undervisningstime kombineres svingøvelser med tabeller og andre tal-lege. Der rides eksempelvis til 3-cifrede tal på ridebanen, når barnet har regnet sig frem til det korrekte tal, stavelser klappes igennem og ord staves og rides til. Ind imellem er der fokus på letridning, styring af hesten i trav, og balanceleg, der således giver naturlige kognitive pauser for børnene, hvor "tavlen viskes ren", det tillærte indlejres og ny energi opsamles.

Det Unikke Tilbud Askov Ridecenter
Det Unikke Tilbud Askov Ridecenter

Giv flere børn muligheden for en bedre skolegang

For os der er involveret i tilbudet, handler det om at give så mange børn som muligt muligheden for en bedre skolegang. I Danmark ligger der over 500 ridecentre, og med den rette uddannelse, vil koceptet kunne udbydes til alle landets skoler.

Det er det helt store ønske for os på. Vi bryder os ikke om de tendenser, hvor børn bliver tabt i systemet, fordi der ikke er råd til at sætte ind, før der for alvor opstår problemer. Det er meget dyrere at helbrede end at forebygge, og børnene betaler den aller højeste pris. Vi tror på, at alle kan noget, og at langt de fleste børn kan have en selvstændig og helt almindelig god skolegang, hvis blot de får den starthjælp de har brug for.

 

Faglighed og mange års erfaring

Konceptet er grundlagt af Harriet Nielsen. Harriet har livslang erfaring med mennesker og heste. Harriets elever er børn, unge og voksne i alle aldre og motivationen for at starte til ridning er lige så mangfoldig som personerne selv.

Harriet er uddannet handicap rideinstruktør og har arbejdet over 30 år med hestes påvirkning på menneskelige udfordringer.

Harriets far og farfar var leverandører af heste til bl.a. kongehuset og myndigheder m.fl. den gang, hvor heste var altafgørende for samfundets virke. Derfor har Harriet fra barnsben lært, hvad heste er i stand til, og også, hvilke heste, der bedst egner sig til bestemte typer af opgaver.

 

Høj faglighed

Samarbejdet med skolerne sikre, at børnene altid er i gang med de fag og emner de arbejder med hjemme på skolen. Undervisningsmaterialet tilpasses rideundervisningen, og sikre optimal udbytte hos børnene.

Børnene undervises i dansk, matematik, engelsk og almen viden. Fordelingen af de enkelte fag planlægges i samarbejde med skolen/den tilknyttede lære. Børnehavebørn undervises gennem lege med hestene, der udvikler deres forståelse for eksempelvis former, tal, bogstaver, sanseindtryk mv.

Det Unikke Tilbud Askov Ridecenter
Det Unikke Tilbud Askov Ridecenter

Tilbud til skoler

Det er supllerende tilbud til den almindelige faglige undervisning, der hjælper børnene til en bedre skolegang.

Fokuset ligger på de børn, der har sværre ved at befinde sig godt og udviklende i de rammer et almindeligt klasseværelse kan tilbyde.

Med 2-3 undervisningstimer om ugen, overkommer børnene deres motoriske-, muskulære- og/eller sociale udfordringer. Resultatet er øget faglig indlæring og generelt større trivsel hos børnene.

 

Tilbud til Børnehaver

Det Unikke Tilbud på Askov Ridecenter ved Tappernøje er et forebyggende tilbud, der ønsker at optimere de vilkår, hvorpå børn indtræder i deres grundskoletid. Derfor vil vi Askov Ridecenter meget gerne i gang med børnene så tidligt som muligt, og overkomme mange af de fysiske udfordringer allerede inden skolestart.

 

Tilbud til private

Vi er ved flere lejligheder blevet kontaktet af forældre til børn, der enten går hjemme eller på anden måde ikke får det udbytte af deres skolegang, som det alderssvarende forventes. Disse børn vil vi meget gerne hjælpe, og derfor finder vi altid en løsning, så børnene kommer væk fra inaktive situationer.

Det Unikke Tilbud